Tóc giả nguyên đầu rẽ ngôi tứ phía ngang vai

Mô tả

Toc Gia Nguyen Dau Re Ngoi Tu Phia Qua Vai 5s Toc Gia Nguyen Dau Re Ngoi Tu Phia Qua Vai 1s Toc Gia Nguyen Dau Re Ngoi Tu Phia Qua Vai 2s Toc Gia Nguyen Dau Re Ngoi Tu Phia Qua Vai 3s Toc Gia Nguyen Dau Re Ngoi Tu Phia Qua Vai 4s Toc Gia Nguyen Dau Re Ngoi Tu Phia Qua Vai 4s1